Transformace pro Informatiku – GTL Checker

Komponenta GTL Checker slouží ke konverzím datových typů. Na jejím vstupu může být libovolné množství portů a ve výstupní skupině odpovídající množství výstupních portů. Datový typ výstupu určuje, jaká konverze se má pro příchozí záznamy provádět. Datové konverze jsou přesně určeny externím souborem – check planem, který specifikuje například formát datumu, desetinný oddělovač v číslech s desetinnou čárkou na vstupu a výstupu, omezení na not null hodnoty, definici primárního klíče atp.

Typy konverzí

  • Základní typ – konverze datového typu.
  • Konverze znakové sady dle definované tabulky (pouze datový typ “string”).
  • Náhrada resp. odstranění nežádoucích znaků dle definované tabulky (pouze datový typ “string”).
  • Trimování – odstranění bílých znaků (pouze datový typ “string”).
  • Konverze čísel na čísla s menší přesností v režimu round zaokrouhlení nebo oříznutí, resp. oříznutí řetězců.

Další funkce

  • Identifikace a případné vyřazení záznamů s null hodnotou vstupního portu.
  • Odstranění duplicitních záznamů na základě definovaného primárního klíče.

Pro záznamy, kde konverze neodpovídá pravidlům, je generován chybový výstup. Pokud je možno chybu předem definovaným způsobem vyřešit, například snížením přesnosti čísla nebo předáním hodnoty null, pokračuje se ve zpracování záznamu dál a zároveň se generuje chyba typu warning. V opačném případě se záznam už nezpracovává a generuje se pouze chybový záznam typu error.

Příklad použití komponenty v transformaci
CheckerExample