Transformace pro Informatiku – GTL Conditions

Komponenta GTL Conditions slouží k vyhodnocování podmíněných výrazů zadaných v externím souboru.

Hlavní výhody

  • Jednoduchá definice komplexních vyhodnocovacích podmínek.
  • Správa podmínek v externím souboru umožňující jejich úpravu bez zásahu do samotné transformace.
  • Implementovaná číselná aritmetika, operace pro práci s řetězci, datumovými hodnotami a booleovskými hodnotami.
  • Jazyk komponenty je snadno rozšiřitelný o další uživatelsky definované funkce.
  • Až o 15% rychlejší zpracování.

Logika vyhodnocování výrazů je podobná výrazu case z jazyka SQL s mírně rozšířenou logikou. Oproti běžnému chování lze definovat jednu ze tří strategií generování výsledné hodnoty:

  • Použij pouze první splněnou větev.
  • Použij všechny splněné větve.
  • Použij pouze první splněnou větev a v případě více splněných větví generuj chybu.

Příklad použití komponenty v transformaci
ConditionsExample