Transformace pro Informatiku – GTL Consolidation

Komponenta slouží ke konsolidaci historických dat na základě externího konsolidačního plánu. Historická data jsou data, která zachycují celou historii daného objektu, ne jen aktuální stav. Každý záznam objektu má interval platnosti v čase a při změně některého ze sledovaných atributů objektu, je vytvořen nový záznam s navazujícím intervalem platnosti. Platnost původního záznamu je ukončena. Komponenta provádí konsolidaci celých historických sad dat s množinou záznamů, které je potřeba přidat, opravit nebo ukončit jejich platnost. Konsolidační plán (consol plan) je externí soubor s informacemi potřebnými pro konsolidaci na úrovni jednotlivých portů. Každý záznam v souboru se skládá ze dvou polí – názvu portu a typu portu. Název portu odpovídá názvu portu ve skupině working, typ portu určuje, jakou roli má port při konsolidaci.

Vstupní skupiny komponenty

  • Vstupní skupina working obsahuje data ke zkonsolidování s historickými daty, tedy snímky stavu dat za určité období – skupina může obsahovat jenom změny dat nebo celý časový snímek.
  • Skupina target obsahuje historická data, to znamená historii každého záznamu/objektu. Data jsou konsolidována s daty ze vstupu working.

Výstupní skupiny komponenty

  • Skupina output – nové záznamy, které je potřeba přidat k historickým datům, aby zachycovaly zkonsolidované změny.
  • Skupina original – na tento výstup jsou posílány target záznamy, kterým má být zkrácena platnost, protože na vstup přišel working záznam se změněnými atributy nebo záznamy, které se v novém snímku vůbec nevyskytují a platnost má být ukončena.

Vstupní a výstupní skupiny komponenty.
ConsolidationExample

Konsolidační plán – přehled hodnot typu portu

PK
Port resp. porty patří do primárního klíče resp. složeného primárního klíče. Vstup je tříděn vzestupně podle těchto portů a v tom pořadí v jakém jsou uvedeny ve skupině working.
START_DT
Port s datem začátku intervalu platnosti záznamu. Musí být uvedeno pro právě jeden port.
END_DT
Port s datem konce intervalu platnosti záznamu. Musí být uvedeno pro právě jeden port.
FLAG
Port s typem working záznamu -„i“ (insert), „u“ (update), „d“ (delete). Hodnoty „i“ a „u“ vedou k uzavření staršího záznamu a založení nového záznamu se shodným primárním klíčem. Hodnota „d“ znamená pouze uzavření staršího záznamu se shodným primárním klíčem. Musí být uvedeno pro právě jeden port.
MONITORED
Port má být sledovaný na změny. Změna hodnoty libovolného ze sledovaných portů způsobí založení dalšího výstupního záznamu. Může být uvedeno pro více portů.
MINOR
Port není sledován na změny. Změny tohoto portu nevynucují založení nového záznamu, jsou pouze aktualizovány na novější hodnoty.
WEAKMINOR
Port není sledován na změny. Změny hodnoty tohoto portu nevynucují založení nového záznamu a jsou využity pouze při zakládání nového záznamu.
IGNORED
Změna portu je ignorována. Změny tohoto portu nevynucují založení nového záznamu a ani nejsou nikdy aktualizovány na novější hodnoty.

Contact

Globtech, Karlovo náměstí 16, 120 00 Prague, Czech republic
×