Řídící nástroje – GTL Launcher

Launcher automatizuje spouštění úloh (databázových procedur a ssis balíčků) v prostředí Microsoft SQL server 2005 a vyšším. Typické použití nalézá v případech, kdy je třeba pravidelně (denně, měsíčně…) spouštět stále stejné úlohy, např. načtení extraktů do databáze, export dat z databáze či jiná zpracování etl. Výkonnou jednotku launcheru tvoří sada řídících databázových tabulek a t-sql uložených procedur. O samotné spouštění úloh se stará sql server agent. Uživatelské rozhraní (uživatelská konsole) má charakter webové aplikace, je vytvořené v c# asp.net 2.0. V rámci uživatelské konsole je možné vytvářet a editovat úlohy a řídit jejich zpracování (sledovat průběh zpracování, restartovat a okamžitě spouštět úlohy apod.). Řízení přístupu k datům launcheru se děje pomocí uživatelských rolí.

Seskupování úloh do skupin – joby, stepy

 • Job – skupina logicky souvisejících úloh.
 • Step – úloha – jeden krok jobu.
 • Job obsahuje několik stepů, pořadí stepů v rámci jobu je pevně dané.
 • Závislosti mezi joby – pořadí zpracování nejen v rámci jobu, ale i mezi joby navzájem.

Obrazovka konfigurace Jobu
JobConfiguration

Paralelismus a prioritizace

 • Spouštění více úloh zároveň
 • Možnost definovat, které úlohy mohou a které nemohou běžet paralelně.
 • Možnost ovlivnit pořadí zpracování úloh pomocí priority.

Pokročilé plánování jobů a stepů

 • Možnosti srovnatelné se schedules v sql server agentovi, spouštění úlohy denně, týdně, měsíčně, jen v pracovní dny apod.
 • Možnost zkombinovat více exekučních plánů.

Obrazovka plánování jobů
JobConfiguration

Odolnost vůči chybám

 • Oddělení spouštěných úloh od řízení launcheru – pád úlohy neznamená pád launcheru.
 • Každá úloha běží jako samostatný proces (sql server agent job).

E-mailové notifikace

 • Zasílání zpráv o průběhu zpracování – úspěšné dokončení jobu, chyby v úlohách apod.

Inteligentní nakládání s chybami

 • Mechanismus recovery – automatické reakce na výsledek běhu úlohy (poslání emailu, restart úlohy, spuštění opravné úlohy).
 • Kritické a nekritické chyby: kritické úlohy – při chybě v úloze dochází k pozastavení dalšího zpracování;nekritické úlohy – neúspěch úlohy zpracování nezastaví.
 • Logování chyb v běhu launcheru i v běhu úloh, procházení chybového logu přímo z aplikace.

Editační prostředí

 • Ovládání launcheru kompletně z uživatelského rozhraní, přímé zásahy do databáze omezeny na minimum (speciální servisní zásahy).
 • Možnost vytvářet joby, stepy, úlohy, exekuční plány.
 • Monitorování průběhu zpracování, možnost do průběhu zpracování aktivně zasahovat (pozastavení, restart, zrušení úloh).

Obrazovka zpracování jobů
JobConfiguration

Přizpůsobení potřebám zákazníka

 • Barevné ladění aplikace.
 • Typy spouštěných úloh.